نویسنده = ایرج اعتمادفر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست‏زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری

دوره 10، شماره 31، بهار 1393، صفحه 1-24

ایرج اعتمادفر؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ عباس عباس پور